Forsikring/tyveri m.m.

Husk forsikring
Kunstnerens udstillede kunst, kunstgenstande samt øvrige ejendele (f.eks, mobiltelefoner, tasker, punge) henstår i alle tilfælde for kunstnerens egen risiko og regning.
Arrangøren fraskriver sig ethvert ansvar for person-, ting- og formueskade samt tyveri, der måtte overgå kunstneren samt samarbejdspartner.

Kunstneren er pligtig til at friholde H.C. Andersen Boxen og/eller Eventyrlig Kunst for ethvert krav fra tredjemand på grund af sådan skade.

Penge
Pas på med at lade penge, tegnebøger, mobiltelefoner ligge fremme på standen,
– frist ikke svage sjæle..

Veksling, dankort
Eventyrlig Kunst har dankortterminal i Boxen, men vi kan ikke garantere,
at kunstnerne eller deres kunder kan bruge terminalen som hæveautomat.

Nattevagt
Arrangøren foranledinger, at vagter overnatter i lokalerne nætterne
mellem fredag den 13. april og søndag den 15. april 2018.