Stande

Boksen plantegning_2020

Max. 2 kunstnere kan leje en stand, gerne med to forskellige kunstarter
– f.eks. billedkunst og skulptur.

Udstillingen omfatter 47 stande, der er monteret med lamper,
og der er de nødvendige ophængningskroge/-snor til hver stand.

Stand, type 1
Bundmål: ca. 2,40 x 2,40 meter – højde: ca. 2,40 meter.
Pris: kr.  2.000 – 2.500 – se plantegning for nærmere information.
Hvis 2 kunstnere deler en stand, er der et tillæg på kr. 1.000.

Stand, type 2
Bundmål: ca. 2,40 x 5,00 meter – højde: ca. 2,40 meter.
Pris: kr. 3.000 – 5.000 – se plantegning for nærmere information.
Hvis 2 kunstnere deler en stand, er der et tillæg på kr. 1.000.

Beløbet betales ved tilmelding
eller betales med kr. 1.000 ved tilmelding og restbeløbet senest 1. februar i udstilleråret.

Opstilling/ophængning af kunst
Nærmere information om tidspunkter for opstilling mv. følger.

Ophængningskroge stilles til rådighed af Eventyrlig Kunst.
Der må ikke skrues, stikkes eller klistres noget på stand materialet.
Udstillingsbord medbringes af kunstneren.
Der er mulighed for at låne stole.

Antal lamper pr. stand
Vi har indkøbt helt nye specialdesignede lamper
– til små stande stilles der fire lamper til rådighed

– til store stande stilles der seks lamper til rådighed.

Der kan tilkøbes lamper.

Gulv
Gulvbelægning er grå beton,

men kunstneren må gerne lægge et løst tæppe på gulvet i standen.

Af- og pålæsning
Der er god p-plads i forbindelse med udstillingsbygningen,

og der er mulighed for at køre tæt på udstillingsbygningen ved af- og pålæsning.

Aflevering af stand
Kunstneren skal aflevere standen ryddeliggjort senest

søndag den 5. april 2020 kl. 19.00.
Nedtagning må ikke påbegyndes før kl. 17.00.

 

 

.