Eventyrlig Kunst har mail: info@eventyrligkunst.dk

Men alle interesserede kunstnere – nye udstillere såvel som tidligere udstillere  – er velkommen til at kontakte os på ovenstående mail eller ring til Else Friis Anderson på 2682 4788 alle hverdage efter kl. 17.00,

Planlægningen af Eventyrlig Kunst 2020 er i fuld gang og i eftersommeren fremsender vi info-materiale vedrørende tilmelding mm., blandt tilmeldinger udvælger vi de kunstnere der får tilbudt at deltage. Vi tilstræber at sammensætte så bredt et udvalg af kunstarter som muligt.

………..…………………………………………………………..

Priser
Der er forskellige priser på standene afhængig af standens størrelse.
A conto-beløbet på kr. 1000 dækker omkostninger til planlægning, PR mv.

Pr. mail sendes oplysninger om navn, adresse, tlf. hjemmeside, evt. CV, kunstart etc.
til info@eventyrligkunst.dk.
Tilmeldte får en bekræftelse om optagelse og oplysninger om det videre forløb.

Deadline
Send os en mail, hvis du ønsker en invitation til 2020.

Form
Kunstnerne må sælge kunstværker på messen.
Al afregning herfor sker direkte mellem køber og kunstner.

Overnatningsmuligheder
Der henvises til:


Evt. yderligere vejledning fås ved henvendelse til Nordfyns Turistbureau, www.visitnordfyn.dk, tlf. 64812044 eller E-mail info@visitnordfyn.dk

Der er mulighed for at købe forplejning ved H.C. Andersens Golf,
og der er omklædningsmuligheder.

Fælles kunstnerarrangement
Udstillerne kan tilmelde sig fællesspisning i restauranten på H.C. Andersen Golf.

Al nærmere information herom vil blive udsendt.