Eventyrlig Kunst har mail: info@eventyrligkunst.dk

Vi gør venligst opmærksom på, at alle stande til Eventyrlig Kunst 2019 er udsolgte.
Men alle interesserede kunstnere – nye udstillere såvel som tidligere udstillere  – er velkommen til at kontakte os på ovenstående mail
eller ring til Else Friis Anderson på 2682 4788 alle hverdage efter kl. 17.00,

Efterår 2020, når  Eventyrlig Kunst begynder planlægningen, fremsender vi gerne info-materiale vedrørende tilmelding mm.

………..…………………………………………………………..

Priser
Der er forskellige priser på standene afhængig af standens størrelse.
A conto-beløbet på kr. 1000 dækker omkostninger til planlægning, PR mv.

Pr. mail sendes oplysninger om navn, adresse, tlf. hjemmeside, evt. CV, kunstart etc.
til info@eventyrligkunst.dk.
Tilmeldte får en bekræftelse om optagelse og oplysninger om det videre forløb.

Deadline
Send os en mail, hvis du ønsker en invitation til 2020.

Form
Kunstnerne må sælge kunstværker på messen.
Al afregning herfor sker direkte mellem køber og kunstner.

Overnatningsmuligheder
Der henvises til:


Evt. yderligere vejledning fås ved henvendelse til Nordfyns Turistbureau, www.visitnordfyn.dk, tlf. 64812044 eller E-mail info@visitnordfyn.dk

Der er mulighed for at købe forplejning ved H.C. Andersens Golf,
og der er omklædningsmuligheder.

Fælles kunstnerarrangement
Udstillerne kan tilmelde sig fællesspisning i restauranten på H.C. Andersen Golf.

Al nærmere information herom vil blive udsendt.