Praktisk om stande

Oversigt over alle stande

Img

Tryk her for at åbne billedet i din browser.

Max. 2 kunstnere kan leje/dele en stand, gerne med to forskellige kunstarter – f.eks. billedkunst og skulptur.

Udstillingen omfatter 47 stande, der er monteret med lamper.

Stand, lille

Bundmål: ca. 2,42 x 2,44 meter – højde: ca. 2,40 meter. Pris: kr. 2.000 – 2.500 – se plantegning for nærmere information. Hvis 2 kunstnere deler en stand, er der et tillæg på kr. 1.000.

Stand, stor

Bundmål: ca. 3,05 x 2,44 meter - højde ca. 2,40 meter. Pris: kr. 3.000 - 5.000 - se plantegning for nærmere information.

Stand, dobbelt

Bundmål: ca. 4,20 x 2,44 meter – højde: ca. 2,40 meter. Pris: kr. 3.000 – 5.000 – se plantegning for nærmere information. Hvis 2 kunstnere deler en stand, er der et tillæg på kr. 1.000.

Beløbet betales ved tilmelding eller betales med kr. 1.000 ved tilmelding og restbeløbet senest 1. februar i udstilleråret.

Opstilling/ophængning af kunst

Nærmere information om tidspunkter for opstilling mv. udsendes til kunstneren i god tid inden kunstmessen.

  • Ophængningskroge stilles til rådighed af Eventyrlig Kunst.
  • Kunstneren medbringer ophængningssnor.
  • Der må ikke skrues, stikkes eller klistres noget på standmaterialet.
  • Udstillingsbord må medbringes af kunstneren.
  • Der er mulighed for at låne stole.
  • Kunstnerens udstilling skal holdes indenfor standen.

Antal lamper pr. stand

Vi stiller specialdesignede lamper til rådighed:

  • 4 lamper til små stande
  • 6 lamper til store stande

Der kan lejes ekstra lamper.

Gulv

Gulvbelægning er grå beton, men kunstneren må gerne lægge et løst tæppe på gulvet i standen.

Af- og pålæsning

Der er god p-plads i forbindelse med udstillingsbygningen, og der er mulighed for at køre tæt på udstillingsbygningen ved af- og pålæsning.

Under kunstmessen skal opmærkede p-pladser anvendes.

Aflevering af stand

Kunstneren skal aflevere standen ryddeliggjort senest søndag den 5. april 2020 kl. 19. Nedtagning må ikke påbegyndes før kl. 17.

Tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere 2019

Fyns Bilsalg
Dwaal
JK Byg og Montage
Martin Nielsen
Nordfyns Erhverv og Turisme
Nordfyns Kommune
Stark Bogense
Galleri Galschiøt
Kræzen
HCA golf Bogense
Visit Nordfyn